ประกาศ งดรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (รับทางไปรษณีย์)

ญาติของผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อหน่วยรับบริจาคร่างกายฯ โทรศัพท์ 08 1841 8632 หรือ 08 1841 6830 (ในเวลา 08:30 – 16:30 น.) เพื่อนำรายชื่อเข้าร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป (สำหรับกรณีที่ถูกประเมินให้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารบริจาคร่างกาย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://anatomy.sc.mahidol.ac.th/body-donation/ และส่งกลับทางไปรษณีย์เท่านั้น