เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ อาจารย์ใหญ่สมพร ไพสิน อายุ 73 ปี  ซึ่งได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ศึกษาเรียบร้อยแล้ว ญาติจึงนำร่างไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงฯ ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้คุณสิรินาถ ตันกร๊วด คุณศิริพร ผาสุข และคุณศิวา สุขประเสริฐ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงฯ ดังกล่าว

ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา
ภาพถ่าย: นางศิริพร ผาสุข
เขียนข่าว: น.ส.วราภรณ์ เมือบศรี
เว็บมาสเตอร์: ว่าที่ ร.อ.นเรศ จันทรังสิกุล

 

Tags: , , ,