Post Tagged with: "มหาวิทยาลัยมหิดล"

 
 • SUPERKIDS นักวิทย์ เปลี่ยนโลก

  ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 มีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้ร่วมจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ณ บริเวณลานตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บูธที่ 5 ในหัวข้อ “รักแท้ […]

   
 •  
 • Soft cadaver 20191128

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft cadaver) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่วิทยา เมฆเวียน อายุ 72 ปี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 08.30 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในการฝึกผ่าตัดของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณศิริพร ผาสุข เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจด้วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนาภาพถ่าย: นางศิริพร ผาสุขเขียนข่าว: […]

   
 •  
 • Soft cadaver 20191125

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ (Soft cadaver) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ดำเนินการฌาปนกิจร่างอาจารย์ใหญ่ศุภวัน กระจายศรี อายุ 66 ปี ณ วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 12.00 น. ได้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาในการฝึกผ่าตัดของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ เป็นผู้แทนภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจด้วย ทั้งนี้ภาควิชาฯ จะเก็บเส้นผมและเถ้ากระดูกเพื่อประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ ต่อไป ที่ปรึกษา การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์: รศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนาภาพถ่าย: นางศิริพร […]

   
 •