SDGs 2019

 
 • มหิดลวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2562

  RELATED SDGs: 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “ฐานอาจารย์ใหญ่ เป๊ะเว่อร์” และ “ฐานอาจารย์ใหญ่ ออกมาได้ไงเนี่ย” ในงานมหิดลวิชาการ เพื่อให้ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา […]

   
 •  
 • โครงการปฏิบัติการการผ่าตัดและศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ CARE Lab 2019 (รอบที่ 2)

  โครงการปฏิบัติการการผ่าตัดและศึกษาวิจัยทางศัลยศาสตร์ CARE Lab 2019 (รอบที่ 2)

  RELATED SDGs: Main SDGs: 3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING Other SDGs: 4. QUALITY EDUCATION เมื่อวันที่ 26-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (AN1-301) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมโครงการฝึกหัตถการผ่าตัดในด้าน สมอง อวัยวะช่องท้องอุบัติเหตุ […]

   
 •