ชื่องานวิจัยภาษาไทย

สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกรออกฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์ผิวหนังและเซลล์สร้างเส้นใยจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต

Highlight

สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกร สามารถออกฤทธิ์ป้องกันเซลล์ผิวหนังและเซลล์สร้างเส้นใยจากการทำลายด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต โดยการลดอนุมูลอิสระและการแสดงออกของเอ็นไซม์ MMP1 และ MMP3 รวมถึงการกระตุ้นยีน Nrf2 เข้าสู่นิวเคลียส เพื่อกระตุ้นการสร้างยีนที่ใช้ในการต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ SOD, HMOX, GSTP1 และกระตุ้นการสร้างเส้นใย collagen ของเซลล์

ที่มาและความสำคัญ

สารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกรมีสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และการต้านมะเร็ง เป็นต้น การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตของเซลล์ต่างๆ ในชั้นผิวหนัง และกลไกการออกฤทธิ์ดังกล่าว

Abstract

Halymenia durvillei is a red alga distributed along the coasts of Southeast Asian countries including Thailand. Previous studies have shown that an ethyl acetate fraction of H. durvillei (HDEA), containing major compounds including n-hexadecanoic acid, 2-butyl-5-hexyloctahydro-1H-indene, 3-(hydroxyacetyl) indole and indole-3-carboxylic acid, possesses high antioxidant and anti-lung cancer activities. The present study demonstrated that HDEA could protect mouse skin fibroblasts (L929) and human immortalized keratinocytes (HaCaT) against photoaging due to ultraviolet A and B (UVA and UVB) by reducing intracellular reactive oxygen species (ROS) and expressions of matrix metalloproteinases (MMP1 and MMP3), as well as increasing Nrf2 nuclear translocation, upregulations of mRNA transcripts of antioxidant enzymes, including superoxide dismutase (SOD), heme oxygenase (HMOX) and glutathione S-transferase pi1 (GSTP1), and procollagen synthesis. The results indicate that HDEA has the potential to protect skin cells from UV irradiation through the activation of the Nrf2 pathway, which leads to decreasing intracellular ROS and MMP production, along with the restoration of skin collagen.

KEYWORDS: Halymenia durvillei, photoaging; ultraviolet A (UVA), ultraviolet B (UVB), antioxidant, NF-E2-related factor 2 (Nrf2), matrix metalloproteinases (MMPs), procollagen

Citation: Kraokaew P, Manohong P, Prasertsuksri P, Jattujan P, Niamnont N, Tamtin M, Sobhon P, Meemon K. Ethyl Acetate Extract of Marine Algae, Halymenia durvillei, Provides Photoprotection against UV-Exposure in L929 and HaCaT Cells. Marine Drugs. 2022; 20(11):707. https://doi.org/10.3390/md20110707

RELATED SDGs:

3. GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Goal 3: Good health and well-being

14. LIFE BELOW WATER

Goal 14: Life below water

ผู้ให้ข้อมูล: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่ออาจารย์ที่ทำวิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล
ชื่อนักศึกษาที่ทำวิจัย: Pichnaree Kraokaew
แหล่งทุนวิจัย: Science Achievement Scholarship of Thailand, SAST (P.K.) and the Agricultural Research Development Agency (Public Organization) Thailand (K.M.)
Credit ภาพ: รองศาสตราจารย์ ดร.ไกร มีมล

 

Tags: , , , , , ,