SDGs 2021

 
 • Image 1_Isolation of 3-(Hydroxyacetyl)indole and Indole-3-carboxylic acid from Red Alga Halymenia durvillei- Their Anti-lung Cancer Cell and in vivo Anti-aging Activity - Krai Meemon

  Isolation of 3-(Hydroxyacetyl) indole and Indole-3-carboxylic acid from Red Alga Halymenia durvillei: Their Anti-lung Cancer Cell and in vivo Anti-aging Activity

  การสกัดแยกสาร 3-(Hydroxyacetyl) indole และ Indole-3-carboxylic acid จากสาหร่ายสีแดง Halymenia durvillei และผลการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปอดและต้านความแก่ Highlight: สารสกัด 3-(hydroxyacetyl)indole และ indole-3-carboxylic acid จากสาหร่ายลิ้นมังกร สามารถออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งปอด ที่ร้อยละ 12.97 และ 25.81 ตามลำดับ และสามารถยืดอายุเฉลี่ยของหนอนทดลอง C. elegans ได้เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 12.62 และ 11.04 […]

   
 •  
 • Toxicity and Antioxidation Capacity of The Extracts from Caulerpa lentillifera - Krai Meemon

  Toxicity and Anti-Oxidation Capacity of The Extracts from Caulerpa lentillifera

  การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น Highlight: สารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นด้วยเอทานอล (CLET) มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีและมีความเป็นพิษต่ำ ขณะที่สารสกัดด้วยเฮกเซนและเอทิลอะซิเตท (CLHE และ CLEA) ควรใช้ในความเข้มข้นที่เหมาะสมที่ไม่เกิน 500 และ 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เพื่อให้ได้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ที่มาและความสำคัญสาหร่ายพวงองุ่นได้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ในการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นพิษและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นใน 5 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ต่างกัน ได้แก่ เอทานอล (CLET) เฮกเซน (CLHE) เอทิลอะซิเตท (CLEA) บิวทานอล (CLBU) […]

   
 •  
 • Mannose1

  Mannose glycoconjugates on the surface of A23187-activated sperm in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii are crucial for the binding process with the egg vitelline envelop

  Highlight: เห็นถึงความสำคัญของน้ำตาล mannose บนผิวของอสุจิ ว่าสามารถใช้เป็นได้ทั้งตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของอสุจิเอง และยังบ่งบอกว่าน้ำตาลบนผิวของอสุจิมีความเกี่ยวข้องกับการจับและการเจาะไข่อีกด้วย ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำให้เราเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไข่กับเสปิร์มในสปีชีส์นี้ดีขึ้น และอาจสามารถใช้น้ำตาลบนผิวอสุจิเพื่อพัฒนาในการผสมเทียมในกุ้งก้ามกรามต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ที่มาและความสำคัญ โครงสร้าง acrosome (ถุงเอนไซม์ในการเจาะไข่) ของตัวอสุจิ และการปล่อยเอนไซม์ออกมา สามารถระบุความสมบูรณ์ของอสุจิได้ ในสัตว์ชนิดอื่นสามารถระบุโครงสร้างนี้ได้ง่าย แต่โครงสร้าง acrosome ในกุ้งก้ามกรามเป็นโครงสร้างที่ระบุยาก ทำให้ไม่สามารถที่จะระบุความสมบูรณ์ของอสุจิได้ด้วยตาเปล่า และอสุจิแต่ละส่วนในถุงเก็บอสุจิและท่ออสุจิก็มีความพร้อมในการผสมพันธุ์ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามอสุจิในท่อนำอสุจิส่วนปลายซึ่งปกติยังไม่สมบูรณ์พอที่จะผสมพันธุ์ แต่สามารถกระตุ้นให้พร้อมด้วย calcium ionophore A23187 เพราะเมื่อกระตุ้นแล้วพบว่ามีเอนไซม์ถูกปล่อยออกมาทำงาน และเพิ่มความสามารถในการจับและการเจาะไข่ อย่างไรก็ตามเอนไซม์เหล่านี้มีการทำงานในระยะเวลาสั้นมาก ทำให้ไม่สามารถใช้การปลดปล่อยเอนไซม์ […]

   
 •  
 • kw-cholangiocarcinoma-1

  Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells

  ที่มาและความสำคัญ ตัวรับ Epidermal growth factor receptor (ErbB) เป็นโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็ง การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในมะเร็งท่อน้ำดีพบการให้ยาเป้าหมายต่อตัวรับ ErbB Erlotinib ไม่ให้ผลการรักษาที่น่าพอใจ และการให้ยาเคมีบำบัดมาตรฐาน Gemcitabine/Cisplatin ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ในผู้ป่วยเช่นกัน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของยาเป้าหมายต่อตัวรับ ErbB ชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี การศึกษาในชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพบการแสดงออกของตัวรับ ErbB ชนิดต่าง ๆในระดับสูง การให้ยาเป้าหมาย Afatinib และยาเคมี Gemcitabine […]

   
 •  
 • Nutritional value of the amphipod Bemlos quadrimanus sp. grown in shrimp biofloc ponds as influenced by different carbon sources

   
 • Bioflocs substituted fishmeal feed stimulates immune response and protects shrimp from Vibrio parahaemolyticus infection

   
 • Oocyte development and maturation in the sea cucumber, Holothuria scabra

   
 • Potential of resveratrol in enrichment of neural progenitor-like cell induction of human stem cells from apical papilla

   
 • Neuroprotective effect of metformin on dopaminergic neurodegeneration and α-synuclein aggregation in C. elegans model of Parkinson’s disease