SDGs

 
 • Apoptotic and Autophagic Cell Death Effects of the Hexane Extract of Tropical Marine Algae Halymenia durvillei against Human Glioblastoma Cells: In vitro and in silico Studies

  ฤทธิ์ของสารสกัดด้วยเฮกเซนของสาหร่ายลิ้นมังกรในการกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งสมองชนิดกลัยโอบลาสโตมา ทั้งแบบ apoptosis และ autophagy: การศึกษาในหลอดทดลองและทางคอมพิวเตอร์ Highlight สารสกัดสาหร่ายลิ้นมังกรมีศักยภาพในการชะลอการเจริญของเซลล์มะเร็งสมองชนิดกลัยโอบลาสโตมา (A172) และกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์แบบ apoptosis รวมถึงยังสามารถเพิ่มอนุมูลอิสระและกระตุ้นกระบวนการตายแบบ autophagy ผลการศึกษาเพิ่มเติมยังพบว่า กรดไขมันปาลมิติก ซึ่งองค์ประกอบหลักในสารสกัด สามารถทำปฏิกิริยาโดยจับกับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดสาหร่ายลิ้นมังกร อาจเป็นทางเลือกในการรักษา GBM โดยกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ทั้งแบบ apoptosis และ autophagy ที่มาและความสำคัญ กลัยโอบลาสโตมา เป็นมะเร็งสมองชนิดรุนแรงที่พบมากในผู้ใหญ่และมีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งเป็นผลจากการดื้อยาจากการรักษาทางเคมีบำบัด โดยสารสกัดจากธรรมชาติรวมถึงจากสาหร่ายทะเลมีฤทธิ์หลากหลายรวมถึงฤทธิ์การต้านเซลล์มะเร็ง จึงนำมาสู่งานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายลิ้นมังกรในการลดการแบ่งเซลล์และกระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ […]

   
 •  
 • Unveiling the Antiviral Properties of Panduratin A through SARS-CoV-2 Infection Modeling in Cardiomyocytes

  Highlight เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่พัฒนาจากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำสามารถติดเชื้อ SAR-COV-2 ได้และสามารถใช้เป็นเซลล์ต้นแบบในการหาความเป็นพิษต่อเซลล์หัวใจและแสดงถึงความสามารถในการยับยั้งเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วยสารสกัด Panduratin A ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ที่มาและความสำคัญ เชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจโควิด-19 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเชื้อ SAR-CoV-2 สามารถติดเชื้อในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้หรือไม่ ประกอบกับความขาดแคลนของยารักษาทำให้มีการนำยาสมุนไพรไทยต่างๆ มาใช้ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด งานวิจัยชิ้นนี้จึงใช้เซลล์ต้นแบบของกล้ามเนื้อหัวใจที่พัฒนามาจากเซลล์ต้นกำเนิดแบบชักนำ เพื่อประเมินและศึกษาความสามารถในการติดเชื้อ SAR-COV2 ทดสอบความเป็นพิษและความสามารถในการยับยั้งเชื้อดังกล่าวของสารสกัดสมุนไพรกระชายขาว Panduratin A Abstract Establishing […]

   
 •  
 • Octanoyl esterification of low molecular weight sulfated galactan enhances the cellular uptake and collagen expression in fibroblast cells

  Highlight จากการศึกษาโมเดลบาดแผล fibroblast โดยใช้ซัลเฟต กาแลคแตนขนาดเล็ก (LMSG) เสริมด้วย octanoyl ester (Oct) พบว่า Oct-LMSG ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูเนื้อเยื่อได้ดีขึ้น จากการที่ Oct-LMSG ถูกดูดซึมขึ้นเข้าเซลล์ fibroblasts ได้มากขึ้น เพิ่มการกระตุ้นการสร้าง mRNA และโปรตีนคอลลาเจนประเภท I ผ่านการส่งสัญญาณ Smad ในเซลล์ ที่มาและความสำคัญ Wound treatment remains an […]

   
 •  
 • The Anatomical Relationship Between the Cervical Nerve Roots, Intervertebral Discs and Bony Cervical Landmark for Posterior Endoscopic Cervical Foraminotomy and Discectomy: A Cadaveric Study

  ชื่องานวิจัยภาษาไทย มหกายวิภาคศาสตร์ระหว่างรากประสาทระดับคอ หมอนรองกระดูกและกระดูกสันหลังระดับคอสำหรับการผ่าตัดด้วยวิธี Endoscopic Cervical Foraminotomy and Discectomy ในอาจารย์ใหญ่นุ่มเสมือนจริง Highlight การศึกษาระยะตัดกระดูกสันหลังที่ปลอดภัยสำหรับรักษาโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทในอาจารย์ใหญ่แบบนิ่มเสมือนจริง ที่มาและความสำคัญ ศัลยแพทย์ปัจจุบันนิยมผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทด้วยวิธี posterior endoscopic cervical foraminotomy หรือ discectomy (PECF หรือ PECD) มากขึ้น ทว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับจุดสังเกตทางกายวิภาคเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัดนำกระดูกบางส่วนออกเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทยังมีอยู่อย่างจำกัด Abstract This study investigates the relationships […]

   
 •  
 • A novel ssDNA Bidnavirus in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii

   
 • CP-673451, a Selective Platelet-Derived Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, Induces Apoptosis in Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinoma via Nrf2 Suppression and Enhanced ROS

   
 • Anti-Obesity Effects of Marine Macroalgae Extract, Caulerpa lentillifera, in a Caenorhabditis elegans Model

   
 • Alterations of serum biochemical parameters and tyrosine phosphorylation in kidney and liver of chronic stress-induced rats

   
 • Accessory extensor pollicis longus from the extensor digitorum: a rare case report and review of the literature

   
 • A Novel Direct Pathway of Dural Venous Outflow from the Basilar Venous Plexus via the Diploic Space of the Clivus