Research output

 
 • Toxicity and Antioxidation Capacity of The Extracts from Caulerpa lentillifera - Krai Meemon

  Toxicity and Anti-Oxidation Capacity of The Extracts from Caulerpa lentillifera

  การทดสอบความเป็นพิษและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่น Highlight: สารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นด้วยเอทานอล (CLET) มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีและมีความเป็นพิษต่ำ ขณะที่สารสกัดด้วยเฮกเซนและเอทิลอะซิเตท (CLHE และ CLEA) ควรใช้ในความเข้มข้นที่เหมาะสมที่ไม่เกิน 500 และ 200 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ เพื่อให้ได้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและไม่เป็นพิษต่อเซลล์ ที่มาและความสำคัญสาหร่ายพวงองุ่นได้มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งทางด้านอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ในการศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นพิษและศักยภาพในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสาหร่ายพวงองุ่นใน 5 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ต่างกัน ได้แก่ เอทานอล (CLET) เฮกเซน (CLHE) เอทิลอะซิเตท (CLEA) บิวทานอล (CLBU) […]

   
 •  
 • Mannose1

  Mannose glycoconjugates on the surface of A23187-activated sperm in the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii are crucial for the binding process with the egg vitelline envelop

  Highlight: เห็นถึงความสำคัญของน้ำตาล mannose บนผิวของอสุจิ ว่าสามารถใช้เป็นได้ทั้งตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของอสุจิเอง และยังบ่งบอกว่าน้ำตาลบนผิวของอสุจิมีความเกี่ยวข้องกับการจับและการเจาะไข่อีกด้วย ดังนั้นการศึกษานี้จึงทำให้เราเข้าใจกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างไข่กับเสปิร์มในสปีชีส์นี้ดีขึ้น และอาจสามารถใช้น้ำตาลบนผิวอสุจิเพื่อพัฒนาในการผสมเทียมในกุ้งก้ามกรามต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ที่มาและความสำคัญ โครงสร้าง acrosome (ถุงเอนไซม์ในการเจาะไข่) ของตัวอสุจิ และการปล่อยเอนไซม์ออกมา สามารถระบุความสมบูรณ์ของอสุจิได้ ในสัตว์ชนิดอื่นสามารถระบุโครงสร้างนี้ได้ง่าย แต่โครงสร้าง acrosome ในกุ้งก้ามกรามเป็นโครงสร้างที่ระบุยาก ทำให้ไม่สามารถที่จะระบุความสมบูรณ์ของอสุจิได้ด้วยตาเปล่า และอสุจิแต่ละส่วนในถุงเก็บอสุจิและท่ออสุจิก็มีความพร้อมในการผสมพันธุ์ไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตามอสุจิในท่อนำอสุจิส่วนปลายซึ่งปกติยังไม่สมบูรณ์พอที่จะผสมพันธุ์ แต่สามารถกระตุ้นให้พร้อมด้วย calcium ionophore A23187 เพราะเมื่อกระตุ้นแล้วพบว่ามีเอนไซม์ถูกปล่อยออกมาทำงาน และเพิ่มความสามารถในการจับและการเจาะไข่ อย่างไรก็ตามเอนไซม์เหล่านี้มีการทำงานในระยะเวลาสั้นมาก ทำให้ไม่สามารถใช้การปลดปล่อยเอนไซม์ […]

   
 •  
 • kw-cholangiocarcinoma-1

  Effect of Combining EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors and Cytotoxic Agents on Cholangiocarcinoma Cells

  ที่มาและความสำคัญ ตัวรับ Epidermal growth factor receptor (ErbB) เป็นโปรตีนเป้าหมายที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็ง การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 ในมะเร็งท่อน้ำดีพบการให้ยาเป้าหมายต่อตัวรับ ErbB Erlotinib ไม่ให้ผลการรักษาที่น่าพอใจ และการให้ยาเคมีบำบัดมาตรฐาน Gemcitabine/Cisplatin ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ในผู้ป่วยเช่นกัน งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของยาเป้าหมายต่อตัวรับ ErbB ชนิดต่าง ๆ เมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดในการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี การศึกษาในชิ้นเนื้อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีพบการแสดงออกของตัวรับ ErbB ชนิดต่าง ๆในระดับสูง การให้ยาเป้าหมาย Afatinib และยาเคมี Gemcitabine […]

   
 •  
 • Nutritional value of the amphipod Bemlos quadrimanus sp. grown in shrimp biofloc ponds as influenced by different carbon sources

  Nutritional value of the amphipod Bemlos quadrimanus sp. grown in shrimp biofloc ponds as influenced by different carbon sources

  ที่มาและความสำคัญ แอมฟิพอด (amphipod) ในตะกอนชีวภาพ (bioflocs) เป็นอาหารทางธรรมชาติที่มีสารอาหารสูงเหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสปีชีส์ของแอมฟิพอดในบ่อเลี้ยงกุ้งที่ใช้ระบบตะกอนชีวภาพ (biofloc technology) ที่ฟาร์มกุ้ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและการเพิ่มจำนวนของแอมฟิพอดในบ่อระบบตะกอนชีวภาพ โดยนำพ่อแม่พันธุ์ของแอมฟิพอดมาทำการทดลองเลี้ยงด้วยแหล่งคาร์บอน (carbon sources) ที่ต่างชนิดกัน คือกากน้ำตาล (molasses) รำข้าว(rice bran) และแป้งข้าวโพด (corn flour) ที่ระดับอัตราของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N) ratio เท่ากับ 16:1 เป็นเวลา […]

   
 •  
 • Bioflocs substituted fishmeal feed stimulates immune response and protects shrimp from Vibrio parahaemolyticus infection

   
 • Oocyte development and maturation in the sea cucumber, Holothuria scabra

   
 • Potential of resveratrol in enrichment of neural progenitor-like cell induction of human stem cells from apical papilla

   
 • Neuroprotective effect of metformin on dopaminergic neurodegeneration and α-synuclein aggregation in C. elegans model of Parkinson’s disease

   
 • The quality and readability of English Wikipedia anatomy articles

   
 • Apoptotic effect of astaxanthin from white shrimp shells on lung cancer A549 cells