Research output

 
 • In vitro evaluation of wound healing potential of sulfated galactans from red alga Gracilaria fisheri in fibroblast cells

  In vitro evaluation of wound healing potential of sulfated galactans from red alga Gracilaria fisheri in fibroblast cells

  Highlight: การปรับโครงสร้างสารสกัดธรรมชาติซัลเฟตกาแลคแตน (NSG) จากสาหร่ายผมนางที่มีขนาดใหญ่ด้วยกรด trifluoroacetic acid ได้สารซัลเฟตกาแลคแตนที่มีน้ำหนักโมเลกุลขนาดเล็ก (LMSG) ที่มีหมู่เคมีออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นและป้องกันการตายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากการกระตุ้นด้วยสารกระตุ้น oxidative stress (H2O2 ) ที่มาและความสำคัญ สาหร่ายสายพันธุ์ Gracilaria มีฤทธิ์สำคัญทางเภสัชวิทยาและใช้ปิดปากแผลเพื่อช่วยสมานแผลในการแพทย์แผนโบราณ ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาประสิทธิภาพในการปิดบาดแผลและกลไกการทำงานของสารซัลเฟตกาแลคแตนจากสาหร่ายผมนาง Gracilaria fisheri โดยศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์ Abstract Red alga Gracilaria species have been reported various […]

   
 •  
 • Structural characterization, antioxidant activity, and protective effect against hydrogen peroxide-induced oxidative stress of chemically degraded Gracilaria fisheri sulfated galactans

  Structural characterization, antioxidant activity, and protective effect against hydrogen peroxide-induced oxidative stress of chemically degraded Gracilaria fisheri sulfated galactans

  Highlight: การปรับโครงสร้างสารสกัดธรรมชาติซัลเฟตกาแลคแตน (NSG) จากสาหร่ายผมนางที่มีขนาดใหญ่ด้วยกรด trifluoroacetic acid ได้สารซัลเฟตกาแลคแตนที่มีน้ำหนักโมเลกุลขนาดเล็ก (LMSG) ที่มีหมู่เคมีออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นและป้องกันการตายของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากการกระตุ้นด้วยสารกระตุ้น oxidative stress (H2O2 ) ที่มาและความสำคัญ สารซัลเฟตโพลิแซคคาไรด์มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น การยับยั้งกระบวนการออกซิเดชัน ซึ่งฤทธิ์ทางชีวภาพมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักโมเลกุลและโครงสร้างทางเคมี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างสารซัลเฟตกาแลคแตนที่สกัดธรรมชาติจากสาหร่ายผมนาง (NSG) น้ำหนักโมเลกุล 217.45 kDa โดยการย่อยด้วยกรด trifluoroacetic acid (TFA) ที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กัน […]

   
 •  
 • Reinterpreting Popular Demonstrations for Use in a Laboratory Safety Session That Engages Students in Observation, Prediction, Record Keeping, and Problem Solving

  Reinterpreting Popular Demonstrations for Use in a Laboratory Safety Session That Engages Students in Observation, Prediction, Record Keeping, and Problem Solving

  Highlight: งานวิจัยฉบับนี้อธิบายการสาธิต (demonstration) จำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่องในแลปปฏิบัติการเคมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถาม การสืบเหาะหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่มาและความสำคัญ  การเรียนรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้าห้องปฏิบัติการเป็นครั้งแรก โดยทั่วไปการสอนปฏิบัติการเคมีในครั้งแรกมักมีการใช้เพียงแค่การดูวีดีโอและการสาธิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนำไปสู่การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่มากนัก ในงานวิจัยฉบับนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษาผู้วิจัยได้นำการสาธิตจำนวนทั้งสิ้น 11 เรื่องมาเป็น narrative เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการตั้งคำถาม (inquiry-based learning) และการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง (student-initiated learning) นอกจากนี้ การสาธิตทั้ง 11 เรื่องนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ […]

   
 •  
 • Gross and radiographic appearance of porotic hyperostosis and cribra orbitalia in thalassemia affected skulls

  Gross and radiographic appearance of porotic hyperostosis and cribra orbitalia in thalassemia affected skulls

  Highlight: งานวิจัยฉบับนี้รายงานการเกิดขึ้นของ porotic hyperostosis และ criba orbitalia ในกะโหลกของผู้บริจาคร่างกายสองรายที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย ที่มาและความสำคัญ  Porotic hyperostosis คือภาวะที่ฝากะโหลกเกิดการหนาตัวขึ้นแต่ขณะเดียวกันเกิดการพรุนและมีลักษณะเหมือนปะการัง และเมื่อดูจากภาพ X-ray จะมีลักษณะเหมือนเข็มจำนวนมากทิ่มอยู่บนกะโหลกศีรษะ (hair-on-end) ภาวะนี้พบได้ในร้อยละ 0.08 ของประชากร หากภาวะนี้เกิดขึ้นตรงบริเวณเพดานของ orbit จะเรียกว่า criba orbitalia ทั้งสองสภาวะนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียและประชากรในยุคดึกดำบรรพ์ที่มักขาดสารอาหาร งานวิจัยฉบับนี้รายงานการเกิดขึ้นของ porotic hyperostosis และ criba […]

   
 •  
 • Classification and morphometric features of pterion in Thai population with potential sex prediction

   
 • Dissecting the localization of Tilapia tilapinevirus in the brain of the experimentally infected Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.)

   
 • Betulinic Acid Modulates the Expression of HSPA and Activates Apoptosis in Two Cell Lines of Human Colorectal Cancer

   
 • Exerting DNA Damaging Effects of the Ilimaquinones through the Active Hydroquinone Species

   
 • A reverse form of Linburg–Comstock variation with comments on its etiology and demonstration of interactive 3D portable document format

   
 • Nitrite in paraffin-stimulated saliva correlates with blood nitrite. Nitric Oxide.